Ngày 15-3, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại TP HCM. 

Tại đại hội, lãnh đạo VIB cho biết ngân hàng đang trong giai đoạn tăng trưởng tốt. Năm 2022 ngân hàng đạt lợi nhuận trên 10.000 tỉ đồng, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tới đạt 30%, đứng số 1 toàn ngành ngân hàng năm thứ 3 liên tiếp.

VIB là ngân hàng đầu tiên tổ chức đại hội cổ đông trong năm 2023

Báo cáo phân tích, đánh giá độc lập của Moody’s và Credit Suisse phát hành đầu năm 2023 cho thấy VIB là ngân hàng có bảng cân đối tài sản an toàn và vững mạnh. Trong đó, tỉ trọng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và cho vay đầu tư bất động sản trên vốn chủ sở hữu ở mức thấp nhất trong tốp 20 ngân hàng Việt Nam.

Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB, cho biết sau khoảng 3 năm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về không chia cổ tức bằng tiền mặt để tăng tiềm lực cho ngân hàng và hỗ trợ khách hàng trong COVID-19, từ năm nay, VIB sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. 

“Năm 2023 nếu không có hạn chế thì có thể đặt kỳ vọng chia cổ tức từ 30% trở lên. Tỉ lệ chia cổ tức cao đã được VIB duy trì thành thông lệ qua nhiều năm” – ông Đặng Khắc Vỹ nói.

Theo tờ trình của HĐQT, đại hội cổ đông của VIB đã thông qua kế hoạch chia 35% cổ tức cho cổ đông với mức tối đa 15% bằng tiền mặt, 20% cổ phiếu thưởng, qua đó tăng vốn điều lệ lên 25.368 tỉ đồng. 

Đại hội cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 do HĐQT đề xuất, bao gồm tăng trưởng tổng tài sản, dư nợ, huy động vốn và lợi nhuận. Trong đó, mức tăng trưởng dư nợ tín dụng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào giới hạn cho phép của Ngân hàng Nhà nước và VIB kỳ vọng mức tối đa có thể đạt là 25%. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15,3% lên 12.200 tỉ đồng. 


Thái Phương. Ảnh: Bình An