Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam – cho biết năm 2022, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đã thực hiện ước đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm.

Ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam – phát biểu khai mạc kỳ họp

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Nam dự kiến tăng 11,2%, thuộc nhóm các tỉnh, thành có mức tăng trưởng cao nhất của cả nước. Thu ngân sách nhà nước tăng khá cao, ước thực hiện là 32.144 tỉ đồng, đạt 135,6% dự toán. Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng.

Công tác khắc phục, hỗ trợ người dân khôi phục và phát triển sản xuất tại các khu vực bị thiệt hại do mưa lũ được tiến hành kịp thời. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên.

Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hoạt động và sự kiện lớn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường cơ bản được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững…

Kỳ họp thứ 12 dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày

Tuy nhiên, ông Cường nhìn nhận kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều thách thức: Đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn, nhất là đồng bào miền núi; công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung của một số địa phương còn chậm; tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm; tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn nhiều khó khăn, hạn chế; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa tốt; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương…

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 70 báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh; trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm (2023-2025).


Trần Thường