Hôm nay 4-3, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2, sau khi đại hội lần 1 vào tổ chức ngày 5-2 vừa qua bất thành.

Đại hội cổ đông diễn ra muộn hơn so với lịch thông báo trước đó. Phiên họp bất thường hôm nay đủ điều kiện tiến hành khi số cổ đông tham dự đại diện cho 44% số cổ phần đang lưu hành. Theo quy định, phiên họp lần 2 có thể diễn ra nếu số cổ đông tham gia nắm giữ trên 33% vốn điều lệ.

Tập đoàn FLC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, dự kiến bầu bà Vũ Đặng Hải Yến vào Hội đồng quản trị

Đại hội bất thường của Tập đoàn FLC với một số nội dung quan trọng như thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện; chính thức kiện toàn bộ máy lãnh đạo; FLC nằm trong số doanh nghiệp phát hành trái phiếu có tổng nợ thấp nhất; FLC đã mua lại 3/4 lô trái phiếu phát hành từ 2020 đến nay; Cổ đông FLC đề nghị sớm cho cổ phiếu giao dịch trên UPCoM; FLC sẽ chuyển nhượng cổ phiếu Bamboo Airways.

Phiên họp bất thường cũng tiến hành quy trình bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC. Trong danh sách ứng viên bầu bổ sung 2 thành viên vào Hội đồng quản trị để thay ông Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền vừa từ nhiệm là bà Vũ Đặng Hải Yến và bà Trần Thị Hương.

Bà Vũ Đặng Hải Yến là người từng được cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông tại FLC, Bamboo Airways và quyền liên quan đến các tài sản thuộc sở hữu của ông hồi năm 2022.

Được biết, bà Vũ Đặng Hải Yến sinh năm 1978, có trình độ tiến sĩ Luật kinh tế. Bà từng là giảng viên, phó trưởng bộ môn Luật Thương mại tại Đại học Luật Hà Nội.

Trong khi đó, bà Trần Thị Hương vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Thường trực cách đây vài ngày. Cũng trong đợt kiện toàn nhân sự mới đây, Tập đoàn FLC đã có tân Tổng Giám đốc là ông Lê Tiến Dũng (sinh năm 1977).


Minh Phong