Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Nguy cơ của các ‘phòng thí nghiệm vô hình’ trên khắp nước Mỹ

Gần đây, nhiều cư dân California đã bị xáo trộn khi biết rằng một phòng thí nghiệm sinh học nhỏ, do tư nhân điều hành ở thị trấn Reedley thuộc Thung lũng Trung tâm đã bị các quan chức Sở Y tế Công cộng Quận Fresno đóng cửa sau khi họ phát hiện ra rằng nó đã quản lý không đúng cách gần 1.000 chuột phòng thí nghiệm và các mẫu bệnh truyền nhiễm bao gồm COVID-19, quai bị, sốt rét, sốt xuất huyết, clamidia, viêm gan, và HIV. Phòng thí nghiệm được đăng ký cho một công ty có tên Prestige Biotech bán nhiều bộ xét nghiệm y tế khác nhau, bao gồm xét nghiệm thai nghén và COVID-19, và nó có thể đang lưu trữ các mẫu bệnh để phát triển và xác nhận các bộ xét nghiệm của mình. Các cơ quan chính phủ vẫn đang điều tra lịch sử của công ty, nhưng có vẻ như trước đây nó đã từng vận hành một phòng thí nghiệm ở Fresno dưới tên Universal MediTech, nơi các quan chức thành phố đã đưa ra cảnh báo điều tra về việc lưu trữ hóa chất không đúng cách.

Từ những gì được biết công khai, phòng thí nghiệm Reedley có lẽ nên tuân theo các biện pháp an toàn sinh học đúng để giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh, và rõ ràng nó đã không làm như vậy. Nó có thể gây bệnh, xáo trộn hoặc thậm chí tử vong cho cộng đồng địa phương và vượt ra ngoài tùy thuộc vào hoàn cảnh của một vụ bùng phát. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) duy trì một hệ thống bốn tiêu chuẩn “Cấp độ An toàn Sinh học” được sử dụng trên toàn thế giới cho công việc với các mầm bệnh nguy hiểm. Dựa trên các mầm bệnh được sử dụng tại phòng thí nghiệm Reedley, nó có lẽ nên tuân theo Cấp độ An toàn Sinh học 3, bao gồm kiểm soát luồng không khí bên trong phòng thí nghiệm cũng như nhiều biện pháp, thiết bị và yêu cầu thiết kế cơ sở khác.

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là chính phủ Hoa Kỳ dường như thậm chí không biết phòng thí nghiệm Reedley tồn tại cho đến khi nó được phát hiện tình cờ bởi Jesalyn Harper, một cán bộ thực thi quy định xây dựng địa phương tỉ mỉ, cũng là cán bộ duy nhất làm việc toàn thời gian trong toàn bộ thành phố. Sau khi được phát hiện, Sở Y tế Công cộng Quận Fresno và Tiểu bang California đã thấy nó vi phạm các quy định của địa phương và tiểu bang, bao gồm cả đăng ký phòng thí nghiệm lâm sàng và quản lý chất thải y tế. Dựa trên việc đọc thông tin có sẵn của chúng tôi, nó có khả năng cũng vi phạm các quy định của Cơ quan Quản lý Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp Liên bang về bảo vệ người lao động khỏi các mầm bệnh lây qua đường máu. Nhưng các quy định này yêu cầu báo cáo chủ động, và phòng thí nghiệm đơn giản chỉ không bao giờ báo cáo bất kỳ vấn đề gì cho các cơ quan quản lý. Trong hoàn cảnh hơi khác một chút, nó có khả năng tiếp tục hoạt động không bị chú ý trong một thời gian dài.

Làm thế nào mà sự thiếu giám sát như vậy lại có thể tồn tại? Thật phức tạp. Các phòng thí nghiệm sinh học ở Hoa Kỳ được giám sát bởi một hệ thống vá víu các quy định chồng chéo một phần, bao trùm các loại công việc khác nhau và tồn tại ở các quy mô khác nhau, chẳng hạn như tổ chức, thành phố, quận, tiểu bang và quốc gia.

Có sự giám sát liên bang rộng rãi và thống nhất khi nói đến một danh sách ngắn các mầm bệnh chết người nhất (các “tác nhân chọn lọc”), chẳng hạn như thủy đậu và Ebola, bất kể ai làm việc với chúng, ở đâu hoặc tại sao. Ngoài các tác nhân chọn lọc, tuy nhiên, trách nhiệm được chia sẻ. Các phòng thí nghiệm trong chính phủ phải chịu sự giám sát của các cơ quan tương ứng của họ, trong khi bất kỳ phòng thí nghiệm nào nhập khẩu bất kỳ tác nhân sinh học nhiễm trùng nào từ một quốc gia nước ngoài đều cần có giấy phép từ CDC và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Các hình thức giám sát khác được gắn với tài trợ của liên bang. Ví dụ, Viện Y tế Quốc gia duy trì các hướng dẫn về an toàn sinh học và an ninh sinh học cho các tổ chức nhận tài trợ liên bang cho nghiên cứu liên quan đến DNA tái tổ hợp, bao gồm hầu hết các phòng thí nghiệm hàn lâm và các công ty nghiên cứu sinh học phi lợi nhuận. Hầu hết các phòng thí nghiệm hàn lâm cũng được giám sát bởi Sở Môi trường và An toàn Lao động của chính tổ chức đó. Ngoài ra, nghiên cứu hàn lâm cũng có xu hướng tương đối công khai và nổi bật so với nghiên cứu của chính phủ hoặc tư nhân, điều này hạn chế nguy cơ một phòng thí nghiệm hàn lâm có thể hoạt động dưới các tiêu chuẩn an toàn sinh học không phù hợp nghiêm trọng.

Tóm lại: các phòng thí nghiệm sinh học ở Hoa Kỳ rơi vào khoảng trống giám sát của chính phủ nếu chúng được vận hành tư nhân (tức là không phải hàn lâm hoặc chính phủ), không nhận tài trợ từ chính phủ, và không làm việc với các tác nhân chọn lọc. Những phòng thí nghiệm “vô hình” này có nhiều quyền tự do hơn để làm việc với các mầm bệnh không phải là tác nhân chọn lọc nhưng vẫn có thể gây ra các ổ dịch, bệnh nặng và tử vong – một danh mục bao gồm một số loại mà phòng thí nghiệm Reedley đã có được. Một báo cáo sắp tới của Gryphon Scientific, công ty tư vấn về an toàn sinh học và sức khỏe cộng đồng nơi một trong số chúng tôi làm việc, ước tính khoảng 1/4 hoạt động nghiên cứu mầm bệnh ở người tại Hoa Kỳ được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm bên trong các tổ chức tư nhân, và khoảng 1/4 trong số các tổ chức tư nhân đó là “vô hình”.

Mặc dù các phòng thí nghiệm sinh học vô hình chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ so với nhiều phòng thí nghiệm sinh học đang hoạt động ở Hoa Kỳ, việc giám sát liên bang đối với chúng là rất cần thiết. Nhiều phòng thí nghiệm tư nhân này đã tự nguyện áp dụng các thực hành an toàn sinh học tuyệt vời, nhưng việc dựa vào việc áp dụng tự nguyện không đủ bảo vệ khỏi các mầm bệnh gây ra những rủi ro rộng rãi. Giống như chính phủ liên bang cấp phép và quản lý mọi sử dụng dân sự của vật liệu phóng xạ, nó cũng nên làm tương tự đối với tất cả các mầm bệnh đủ nguy hiểm.

Điều này nên bao gồm việc đơn giản hóa và thống nhất bản vá víu các quy định hiện hành dưới một cơ quan có quyền quản lý rõ ràng. Cơ quan đó nên được cấp ngân sách và quy