Chương trình ký kết gồm 5 nội dung chính: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh.

Hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết nhiều chương trình phối hợp với tỉnh Tiền Giang

Tại hội nghị ký kết, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) tới các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang.

Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng 200 suất quà tới các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang.

Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, khẳng định: “Việc ký kết chương trình phối hợp thực hiện giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang là một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ chính trị của 2 đơn vị. Thông qua chương trình phối hợp đã thể hiện tình cảm giữa quân – dân cả nước nói chung”.

  • Cảnh sát biển đem niềm vui đến với ngư dân Lý Sơn

Ông Bình cũng mong muốn sau khi chương trình phối hợp được ký kết, công tác dân vận của Đảng, của các cấp ủy Đảng tỉnh Tiền Giang, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả tốt, phát huy vai trò của công tác dân vận trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển của tỉnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn vùng biển trên địa bàn tỉnh.

Hai bên trao quà lưu niệm cho nhau

Trung tướng Bùi Quốc Oai – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam – nhấn mạnh: “Chương trình này mong muốn tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên các địa bàn ven biển nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới; tích cực tham gia, phối hợp với địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ ngư dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nhất là trên các địa bàn đặc biệt khó khăn. Đến nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết chương trình này với 24 tỉnh”.


Tin – ảnh: MINH SƠN