Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Nhìn lại thị trường bất động sản 2022 và dự báo năm 2023

Nhìn lại thị trường bất động sản 2022 và dự báo năm 2023Năm 2022 được xem là giai đoạn khủng hoảng của thị trường bất động sản khi phản ánh hàng loạt những khó khăn của ngành kinh tế này, với những “điểm trũng” do tác động của Covid-19. Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế cũng đưa ra những dự báo cho thị trường BĐS năm 2023.