Sáng nay 2-3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ

Sau khi có kết quả bỏ phiếu kín, Quốc hội đã thảo luận và bấm nút thông qua nghị quyết về việc bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước.

Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Tôi – Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Trước đó, ngày 1-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Tại cuộc họp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Võ Văn Thưởng, sinh ngày 13-12-1970; Quê quán: Xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Triết học;  Lý luận chính trị: Cao cấp. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII;  Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng XII; Thường trực Ban Bí thư khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV. 


Bảo Trân