Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Phát hiện 1 huyện ban hành 7 văn bản sai thẩm quyền

Phát hiện 1 huyện ban hành 7 văn bản sai thẩm quyền(NLĐO) – Qua tập hợp và kiểm tra 157 văn bản của 9 huyện, Sở Tư pháp Hà Nội đã phát hiện, xử lý 7 văn bản cấp huyện ban hành không đúng thẩm quyền