Chiều 25-10, UBND TP Thủ Đức tổ chức hội nghị triển khai quyết định về ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM.

Sau khi đại diện Sở Nội vụ TP HCM công bố 2 quyết định ủy quyền, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, đã triển khai kế hoạch thực hiện 2 nội dung trên.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nội dung được phân cấp, ủy quyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các nội dung được phân cấp, ủy quyền đối với các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, phổ biến kế hoạch triển khai các nội dung ủy quyền tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho rằng chỉ quán triệt kế hoạch triển khai các nội dung được phân cấp, ủy quyền là chưa đủ mà cần thể chế hoá bằng những quyết định về bổ sung chức năng nhiệm vụ cho các phòng, ban… để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, TP Thủ Đức còn phải xây dựng quy trình thực hiện nội bộ và phối hợp giữa các phòng, ban. Biểu mẫu hồ sơ các thủ tục liên quan phải sớm ban hành, chuyển tiếp từ các sở, ngành về để triển khai, không để phiền hà người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý ngoài cơ quan thẩm định chuyên môn phải có cơ quan trung gian thẩm định về pháp lý trước khi ban hành các nội dung.

“Các sở ngành phải giúp TP Thủ Đức các nội dung này để địa phương không lúng túng. Ủy quyền mà không ai hướng dẫn thì biết làm gì. Các sở ngành liên quan, trong vòng một tuần phải có hướng dẫn quy trình thủ tục, mẫu mã, thậm chí công nghệ cho TP Thủ Đức” – ông Võ Văn Hoan cho biết. Ngoài ra, các sở phải theo dõi, kiểm tra, báo cáo các nội dung ủy quyền cho TP Thủ Đức để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Lãnh đạo UBND TP HCM đặc biệt nhấn mạnh đến việc giao việc, tăng việc nhưng không tăng biên chế cho TP Thủ Đức là việc rất khó khăn khi thực hiện công việc. Do đó, sở, ngành cần tăng cường nhân lực hỗ trợ cho TP Thủ Đức để thực hiện tốt các nhiệm vụ. “Mặt khác, Thủ Đức phải nâng mình lên, đòi hỏi cán bộ phải có kiến thức chuyên ngành, pháp luật, kiến thức quản lý Nhà nước” – ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo tại hôij nghị.

Ngoài ra, theo ông Hoan, để  TP Thủ Đức có cơ chế hoàn chỉnh hơn và có điều kiện phát triển hơn, TP HCM sẽ phê duyệt ban hành 30 đề án cho TP Thủ Đức. Trong đó, tới cuối năm nay phải ban hành được 50% số đề án và số còn lại là đến tháng 3-2023.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, cho rằng chỉ còn gần 2 tháng nữa là các quyết định ủy quyền có hiệu lực nên phải chuẩn bị tốt các công việc liên quan để không làm đứt đoạn các thủ tục hành chính, khiến người dân, doanh nghiệp phải chờ.

TP Thủ Đức được thêm quyền trên 4 lĩnh vực: xây dựng – môi trường – đô thị; kinh tế – ngân sách – dự án; tư pháp; văn hoá – gáo dục – thông tin – xã hội – khoa học.

Chủ tịch UBND TP HCM ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP HCM trên các lĩnh vực: đối ngoại; nội vụ; Văn hoá – giáo dục – thông tin – xã hội – khoa học.

Các quyết định ủy quyền này có hiệu lực từ ngày 23-12-2022 đến hết ngày 31-12-2024.


QUỐC ANH