Ngày 14-4, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ban hành thông báo về việc hoãn kế hoạch tổ chức sát hạch lái xe ôtô, mô tô tháng 4-2023.

Quảng Nam siết chặt hoạt động đào tạo lái xe trên địa bàn

Theo thông báo, qua kiểm tra hồ sơ đăng ký sát hạch của các đơn vị gửi về Sở vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục để đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu. Do đó, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam hoãn kế hoạch tổ chức sát hạch lái xe ôtô, mô tô tháng 4-2023 và đề nghị các cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung, khắc phục các tồn tại. Trường hợp rà soát, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, các cơ sở đào tạo lập danh sách thí sinh đủ điều kiện gửi về Sở để sắp xếp, bố trí lịch sát hạch.

Trước đó, ngày 11-4, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cũng ban hành công văn về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn.


Trần Thường