Ngày 7-9, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn chỉ đạo chấn chỉnh công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra.

Theo kết quả rà soát của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong những năm qua, công tác thanh tra về kinh tế – xã hội và phòng, chống tham nhũng đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng. Qua đó, phát hiện nhiều sai phạm, có kiến nghị xử lý, chấn chỉnh, khắc phục… Tuy nhiên, công tác thanh tra ở một số cuộc thanh tra chưa đảm bảo trình tự thủ tục; báo cáo kết quả thanh tra và ban hành kết luận thanh tra còn chậm trễ, chất lượng chưa cao. Việc thực hiện nộp tiền sai phạm và thực hiện các kiến nghị xử lý khác về kinh tế của đối tượng thanh tra đạt tỉ lệ tương đối thấp.

Riêng việc theo dõi, yêu cầu đối tượng vi phạm khắc phục các sai phạm khác chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật. Quá trình xem xét, kiến nghị xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có vi phạm còn nể nang, chưa nghiêm theo quy định…

Dự án Nhà máy Eastar KIC Việt Nam sau kết luận thanh tra và UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt mới chỉ thực hiện được bước thu hồi đất

Để chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong công tác thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác thanh tra phải đảm bảo theo kế hoạch, tập trung ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra sai phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Đồng thời, công tác thanh tra chú trọng rà soát không để xảy ra chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra gây phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, theo dõi, quản lý địa bàn, lĩnh vực nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, dư luận xã hội quan tâm để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Ông Minh cũng yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra cần tăng cường sự chỉ đạo, rà soát xử lý các xung đột lợi ích, đổi mới trong quản lý điều hành, giám sát, kiểm tra hoạt động của đoàn thanh tra, công tác phản biện, thẩm định kết quả thanh tra để nâng cao chất lượng Kết luận thanh tra.

“Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì cần xem xét xử lý toàn diện, triệt để nhằm bảo đảm tính răn đe, ngăn ngừa vi phạm, thực hiện thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, lãng phí được phát hiện ngay trong quá trình thanh tra. Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có sai phạm… Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra ở bất cứ giai đoạn nào của quá trình thanh tra, kiểm tra”, ông Minh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu cần tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện xử lý sau thanh tra, có biện pháp xử lý dứt điểm các sai phạm về kinh tế; khẩn trương thu hồi tiền, tài sản sai phạm phát hiện đến nay chưa thu hồi và xử lý dứt điểm các kiến nghị khác; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có vi phạm, kiến nghị xử lý nghiêm theo của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có biểu hiện cố tình chây ì, trì hoãn, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung của kết luận thanh tra theo quy định của Đảng và Nhà nước.


T.Trực