Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Quhuo Báo cáo Kết quả Tài chính Chưa được Kiểm toán cho Nửa đầu năm 2023

HÀ NỘI, 31 tháng 8 năm 2023 – Quhuo Limited (NASDAQ: QH) (“Quhuo”, “Công ty”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), một nền tảng kinh tế gig hàng đầu tập trung vào các dịch vụ đời sống địa phương ở Trung Quốc, hôm nay đã báo cáo kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những điểm nổi bật về tài chính và hoạt động cho nửa đầu năm 2023

  • Doanh thu từ các dịch vụ giải pháp di động là RMB58,5 triệu (8,1 triệu USD), tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Lỗ ròng là RMB5,7 triệu (0,8 triệu USD), giảm 78,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Lỗ ròng điều chỉnh là RMB1,8 triệu (0,3 triệu USD), giảm 87,0% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Quhuo Quốc tế đã ký hợp đồng dịch vụ cho 1.720 đơn vị xe trong các giải pháp xuất khẩu xe của mình, trong đó 200 đơn vị đã được vận chuyển.

Ông Leslie Yu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Quhuo, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng kết luận rằng Quhuo Limited đã đạt được một số cải thiện về tài chính trong nửa đầu năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế chung trong nước. Trong giai đoạn này, Quhuo ghi nhận tổng doanh thu RMB1.736,3 triệu. Lỗ ròng và lỗ ròng điều chỉnh thu hẹp lần lượt 78,6% và 87,0% so với cùng kỳ năm ngoái, lần lượt là RMB5,7 triệuRMB1,8 triệu. EBITDA điều chỉnh tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên RMB11,1 triệu.”

“Nhờ bố trí sớm hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của Quhuo, Quhuo Quốc tế đã ký hợp đồng cho 1.720 đơn vị xe trong các giải pháp xuất khẩu xe của mình và hoàn thành việc vận chuyển 200 đơn vị trong nửa đầu năm 2023, điều này chứng tỏ kết quả tốt của hoạt động kinh doanh mới của chúng tôi.”

“Nhìn về phía trước, chúng tôi dự đoán rằng hoạt động kinh doanh này sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng của chúng tôi, khi chúng tôi khám phá các đối tác tiềm năng để cùng thúc đẩy ngành xe điện. Chúng tôi tin tưởng rằng các giải pháp xuất khẩu xe sẽ thúc đẩy thương mại ô tô quốc tế, mở ra các thị trường nước ngoài cho ngành xe điện đang phát triển và tích cực đảm nhận vai trò tích cực trong việc bảo tồn năng lượng và giảm phát thải toàn cầu.”

Kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho nửa đầu năm 2023 so với nửa đầu năm 2022

Tổng doanh thu giảm 6,8% từ RMB1.863,8 triệu trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 xuống còn RMB1.736,3 triệu (239,4 triệu USD) trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 do các lý do sau.

  • Doanh thu từ các giải pháp giao hàng theo yêu cầu là RMB1.649,6 triệu (227,5 triệu USD), giảm nhẹ 6,5% so với RMB1.763,8 triệu trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, chủ yếu là do chúng tôi được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn trong nửa đầu năm 2022 giữa đại dịch COVID-19, giảm đáng kể trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 sau khi dịch bệnh được cứu trợ.
  • Doanh thu từ các giải pháp dịch vụ di động, bao gồm bảo trì xe đạp chia sẻ, giải pháp dịch vụ đón khách, vận chuyển hàng hóa và các giải pháp xuất khẩu xe mới ra mắt, là RMB58,5 triệu (8,1 triệu USD), tăng 3,6% so với RMB56,5 triệu trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, chủ yếu do (1) bắt đầu các giải pháp xuất khẩu xe, tạo ra doanh thu RMB12,0 triệu, và (2) cơ sở khách hàng và phạm vi dịch vụ mở rộng cho các dịch vụ giải pháp đón khách.
  • Doanh thu từ các giải pháp dịch vụ dọn dẹp nhà cửa và lưu trú cũng như các dịch vụ khác là RMB28,2 triệu (3,9 triệu USD), giảm 35,2% so với RMB43,5 triệu trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, chủ yếu do sự chuyển đổi mô hình kinh doanh trong dịch vụ khách sạn.

Giá vốn hàng bán là RMB1.669,5 triệu (230,2 triệu USD), giảm 5,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm chi phí lao động và chi phí tuyển dụng của chúng tôi.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là RMB81.6 triệu (11,3 triệu USD), giảm 18,0% so với RMB99.5 triệu trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, chủ yếu do giảm (1) chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu từ RMB12,5 triệu trong nửa đầu năm 2022 xuống còn RMB3,9 triệu (0,5 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023, và (2) chi phí phúc lợi và phát triển kinh doanh cũng như chi phí văn phòng từ RMB29,5 triệu trong nửa đầu năm 2022 xuống còn RMB17,3 triệu (2,4 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023.

Chi phí nghiên cứu và phát triển là RMB6,6 triệu (0,9 triệu USD), giảm 7,2% so với RMB7,2 triệu trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, chủ yếu do giảm mức bù đắp trung bình cho nhân viên nghiên cứu và phát triển của chúng tôi khi chúng tôi cơ cấu lại đội ngũ R&D.

Chúng tôi ghi nhận lãi từ việc thanh lý tài sản, trừ đi RMB4,7 triệuRMB8,9 triệu (1,2 triệu USD) trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và 2023, chủ yếu do việc chuyển giao một số mối quan hệ khách hàng liên quan đến các giải pháp giao hàng theo yêu cầu của chúng tôi cho bên thứ ba.

Thu nhập lãi của chúng tôi là RMB0,2 triệuRMB0,7 triệu (0,1 triệu USD) trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và 2023, chủ yếu liên quan đến tiền gửi ngân hàng của chúng tôi.

Chi phí lãi vay của chúng tôi giảm 38,6% từ RMB3,8 triệu trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 xuống còn RMB2,3 triệu (0,3 triệu USD) trong