Ngày 5-10, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi). Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, tính đến ngày 8-9, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát triển được 4.278 đoàn viên, thành lập 4/5 Công đoàn cơ sở. Tổng số đoàn viên hiện có là 59.205 người, với 1.119 Công đoàn cơ sở. Từ nay đến cuối năm, các cấp Công đoàn phải phát triển 2.334 đoàn viên để đạt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam đã giao; và phát triển 2.738 đoàn viên để đạt chỉ tiêu kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Cum, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ngã Năm đóng góp ý kiến tại hội nghị

Ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch LĐLĐ TPhố Sóc Trăng đóng góp ý kiến tại hội ngh

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác phát triển đoàn viên; đồng thời chỉ ra nguyên nhân hạn chế trong việc phát triển đoàn viên cũng như định hướng trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Do đó, các đơn vị cần rà soát, phát triển đoàn viên ở những đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị lần này, LĐLĐ tỉnh đã tiến hành lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi). Hầu hết đại biểu thống nhất cao về quan điểm, mục tiêu, giải pháp theo các dự thảo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình và có 7 lượt ý kiến đóng góp tập trung các nội dung, như: Quy định về việc chuyển dịch vụ việc làm đối với người lao động ở khu vực nông thôn; chính sách việc làm công; chính sách hỗ trợ thanh niên và bảo hiểm thất nghiệp,…


Tin – ảnh: ANH KHOA