Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Steakholder Foods® Báo cáo Kết quả Tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và Cập nhật Tình hình Kinh doanh

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công ty chuyển sang tốc độ cao với trọng tâm chiến lược B2B, thỏa thuận thương mại đột phá và những tiến bộ công nghệ lớn.

REHOVOT, Israel, 30 tháng 8 năm 2023 – Steakholder Foods Ltd. (Nasdaq: STKH), một công ty thực phẩm công nghệ sâu quốc tế đi đầu trong ngành thịt nuôi cấy, rất vui mừng cung cấp cập nhật hoạt động kinh doanh cho nửa đầu năm 2023, bao gồm tóm tắt những thành công trong việc huy động vốn, thương mại hóa và năng lực công nghệ, thương mại hóa và nhiều hơn nữa. Đồng thời, công ty đã báo cáo kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của mình.

Logo Steakholder Foods

Giám đốc điều hành của Steakholder Foods, Arik Kaufman nhận xét: “Với trọng tâm mới vào mô hình B2B và thỏa thuận thương mại triệu đô đầu tiên của chúng tôi với một cơ quan chính phủ GCC, Steakholder Foods đang tăng tốc con đường từ R&D đến thương mại hóa. Được tăng cường thêm bởi nguồn tài trợ mới đáng kể và những tiến bộ công nghệ then chốt, công ty tiếp tục khẳng định vị thế là một nhà đổi mới trong lĩnh vực protein thay thế.”

Những điểm nổi bật về Hoạt động Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023

Từ R&D sang Thương mại hóa – Thỏa thuận Đột phá và Nguồn tài trợ Mới:
Steakholder Foods đã thực hiện một bước nhảy vũ môn trong 6 tháng đầu năm 2023, ký thỏa thuận triệu đô đầu tiên với một cơ quan chính phủ GCC. Thỏa thuận này dự kiến sẽ liên quan đến các cam kết tài chính đáng kể và mở ra các thị trường hấp dẫn cho Steakholder Foods, và dự kiến sẽ phục vụ như một chất xúc tác quan trọng trong việc thúc đẩy các nỗ lực của Steakholder Foods trong nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa. Công ty cũng huy động được 12,5 triệu đô la trong hai đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (6,5 triệu đô la vào tháng 1 năm 2023, và 6 triệu đô la vào tháng 7 năm 2023) để tài trợ thêm cho sự phát triển, thương mại hóa và các mục tiêu công ty khác.

Những tiến bộ Công nghệ lớn:
Trong nửa đầu năm 2023, Steakholder Foods in 3D sinh học thế giới cá đầu tiên sẵn sàng nấu ăn. Thành tựu này không chỉ thiết lập Steakholder Foods là người tiên phong trong không gian thịt nuôi cấy mà còn báo hiệu sự sẵn sàng của nó cho các cơ hội hợp tác khác nhau, đặc biệt là trong tùy chỉnh mực in sinh học.

Ngoài ra, công ty còn công bố một nâng cấp máy in lớn đã cải thiện đáng kể khả năng sản xuất của nó. Bản nâng cấp mới cho phép tốc độ in nhanh hơn, độ tin cậy cao hơn và khả năng tạo ra các thiết kế phức tạp hơn, tất cả đều nhằm đảm bảo một lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị trường.

Sự công nhận của Chính phủ và Ngành:
Công ty đã nhận được sự xác nhận có tiếng vang cao bằng cách tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã xem xét công nghệ đổi mới của Steakholder Foods tận mắt và nhiệt tình nếm thử các kết quả, trước khi tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn mà Công ty tổ chức với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp thực phẩm, học giả và đại diện chính phủ.

Tóm tắt Kết quả Tài chính 6 tháng đầu năm 2023:

  • Chi phí R&D đạt 3,4 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm 2023, so với 3 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm 2022, phản ánh sự mở rộng đầu tư vào khả năng nghiên cứu và phát triển của Steakholder Foods.
  • Lỗ hoạt động đạt 6,8 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm 2023, so với 8,2 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm 2022. Sự giảm chủ yếu do giảm chi phí quản lý và hành chính chung.
  • Lỗ từ hoạt động liên tục là 7,0 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm 2023, hoặc 0,038 đô la trên mỗi cổ phiếu phổ thông, so với 7,2 triệu đô la và 0,057 đô la trên mỗi cổ phiếu phổ thông trong 6 tháng đầu năm 2022.
  • Dòng tiền sử dụng trong hoạt động kinh doanh là 7,7 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm 2023, so với 7,4 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm 2022.
  • Tiền mặt và tương đương tiền tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 3,9 triệu đô la, so với 6,3 triệu đô la vào cuối năm 2022. Theo số liệu pro forma về đợt huy động vốn của chúng tôi vào tháng 7 năm 2023 và trừ đi các khoản phí liên quan, tiền mặt và tương đương tiền của chúng tôi tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 9,4 triệu đô la.
  • Tài sản phi lưu động tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 6,3 triệu đô la, so với 8,2 triệu đô la vào cuối năm 2023. Sự giảm chủ yếu do giảm giá trị hợp lý của tài sản phát sinh từ thỏa thuận nợ mà chúng tôi là bên tham gia, và khấu hao tài sản cố định, bao gồm cả tài sản sử dụng để đền bù, một phần bị bù đắp bởi khoản đầu tư của chúng tôi vào Wilk Technologies.
  • Tổng tài sản đạt 10,8 triệu đô la vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, trước đợt gọi vốn gần đây của chúng tôi, so với 15,3 triệu đô la vào cuối năm 2022.
  • Tổng vốn chủ sở hữu đạt 0,7 triệu đô la vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, trước đợt gọi vốn gần đây của chúng tôi, so với 7,9 triệu đô la vào cuối năm 2022.