Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Tetra Pak Bình Dương đạt chứng nhận BRCGS hạng AA+

Tetra Pak Bình Dương đạt chứng nhận BRCGS hạng AA+Nhà máy sản xuất hộp giấy đựng đồ uống của Tetra Pak tại Bình Dương đã vượt qua những tiêu chí khắt khe về kiểm soát chất lượng để đạt chứng nhận BRCGS hạng AA+, khẳng định cam kết của Tetra Pak trong việc mang tới bao bì an toàn và chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Trong số 82 nhà máy sản xuất bao bì tại Việt Nam, Tetra Pak Bình Dương là nhà máy duy nhất đạt hạng AA+.