Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

THE NECESSITY RETAIL REIT CÔNG BỐ KHOẢN TÀI TRỢ CMBS 260 TRIỆU ĐÔ LA

21 7 THE NECESSITY RETAIL REIT ANNOUNCES $260 MILLION CMBS FINANCING

NEW YORK, 31 tháng 8 năm 2023 – The Necessity Retail REIT, Inc. (Nasdaq: RTL/ RTLPP / RTLPO) (“RTL” hoặc “Công ty”) thông báo hôm nay rằng, thông qua các công ty con của mình, Công ty đã hoàn thành một khoản vay được bảo đảm bằng chứng chỉ bất động sản thương mại (260 triệu USD) được thế chấp bởi 29 bất động sản cho thuê đa chức năng mà Công ty sở hữu trên khắp Hoa Kỳ.


(PRNewsfoto/American Finance Trust, Inc.)

Khoản vay có thời hạn 10 năm và chỉ trả lãi với lãi suất 6,45%. Chúng tôi có thể đạt được mức lãi suất này ngay cả khi lãi suất ngày nay cao hơn, bằng cách sử dụng một hợp đồng hoán đổi SOFR ở mức 3,54% mà chúng tôi đã chủ động thực hiện khoảng một tháng trước khi hoàn thành khoản vay này. Tiền thu được từ Khoản vay sẽ được sử dụng để thanh toán hạn mức tín dụng của Công ty trước thời điểm sáp nhập dự kiến với Global Net Lease, Inc. (NYSE: GNL).

“Trong khi chúng tôi tập trung vào việc tăng cường các khoản tài trợ không có tài sản đảm bảo, thời điểm và mức giá của khoản vay này có lợi cho RTL khi chúng tôi chuẩn bị sáp nhập với GNL,” ông Michael Weil, Giám đốc điều hành của RTL cho biết. “Chúng tôi tin rằng việc bảo đảm nguồn tài trợ này ngay bây giờ, với các điều khoản thuận lợi, sẽ tạo ra tính linh hoạt về bảng cân đối kế toán. Khoản vay này tăng thời hạn nợ trung bình của chúng tôi đồng thời giảm chi phí vốn và thay thế nợ có lãi suất thả nổi bằng nợ có lãi suất cố định. Việc sử dụng tiền thu được để thanh toán hạn mức tín dụng của chúng tôi sẽ tăng khả năng cho vay trong khi cung cấp tính linh hoạt về bảng cân đối kế toán trước thời điểm sáp nhập và nội bộ hóa dự kiến với GNL.”

Về The Necessity Retail REIT – Nơi nước Mỹ mua sắm

The Necessity Retail REIT (Nasdaq: RTL) là quỹ đầu tư bất động sản niêm yết công khai hàng đầu tập trung vào “Nơi nước Mỹ mua sắm”. RTL mua và quản lý một danh mục đa dạng các bất động sản bán lẻ cho thuê một người thuê và trung tâm mua sắm ngoài trời chủ yếu dựa trên nhu cầu ở Hoa Kỳ. Thông tin bổ sung về RTL có thể được tìm thấy trên trang web của công ty tại www.necessityretailreit.com.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không phải là sự kiện lịch sử có thể là các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn có thể dẫn đến kết quả hoặc sự kiện thực tế khác đáng kể so với dự kiến. Ngoài ra, các từ như “có thể”, “sẽ”, “tìm kiếm”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “ước tính”, “kỳ vọng”, “kế hoạch”, “dự định” hoặc các từ tương tự cho thấy một tuyên bố hướng tới tương lai, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai đều chứa các từ xác định này. Bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến giá trị tương lai của một khoản đầu tư vào Công ty, bao gồm cả các điều chỉnh để thực hiện việc Công ty sáp nhập và hợp nhất vào Osmosis Sub I, LLC, với Osmosis Sub I, LLC tiếp tục là thực thể tồn tại và là công ty con hoàn toàn sở hữu của GNL (Sáp nhập REIT) và GNL và Công ty trở thành nội bộ quản lý (Sáp nhập Nội bộ) như được mô tả trong thông cáo báo chí này, cũng như tiềm năng thành công mà Công ty có thể có trong việc thực hiện Sáp nhập REIT và Sáp nhập Nội bộ, cũng là các tuyên bố hướng tới tương lai. Có một số rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố quan trọng khác có thể khiến kết quả thực tế của Công ty, hoặc kết quả thực tế của Công ty sau khi điều chỉnh để thực hiện Sáp nhập REIT và Sáp nhập Nội bộ, khác biệt đáng kể so với những gì được dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) khả năng Công ty hoàn thành Sáp nhập REIT và Sáp nhập Nội bộ được đề xuất theo các điều khoản được đề xuất hoặc theo lịch trình dự kiến, hoặc không hoàn thành, bao gồm cả rủi ro và sự không chắc chắn liên quan đến việc đảm bảo các sự chấp thuận của cổ đông cần thiết và đáp ứng các điều kiện đóng cửa khác để hoàn tất giao dịch được đề xuất, (ii) sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện, thay đổi hoặc hoàn cảnh nào khác có thể dẫn đến việc chấm dứt Thỏa thuận Sáp nhập Nội bộ và Thỏa thuận Sáp nhập REIT, mỗi thỏa thuận đều được ký vào ngày 23 tháng 5 năm 2023 liên quan đến các giao dịch được đề xuất, (iii) khả năng Công ty nhận được sự đồng ý của các bên liên quan tương ứng đối với một số thỏa thuận cho vay được xác định trong thỏa thuận sáp nhập REIT, (iv) không thực hiện được lợi ích dự kiến của Sáp nhập REIT và Sáp nhập Nội bộ, (v) chi phí giao dịch đáng kể hoặc những trách nhiệm chưa xác định hoặc không thể ước tính, (vi) rủi ro liên quan đến việc chuyển hướng sự chú ý của ban quản lý Công ty khỏi các hoạt động kinh doanh đang diễn ra, (vii) rủi ro kiện tụng của cổ đông liên quan đến giao dịch được đề xuất, bao gồm chi phí hoặc sự chậm trễ phát sinh, (viii) rủi ro kinh doanh của Công ty sẽ không được tích hợp thành công hoặc việc tích hợp đó có thể khó khăn, tốn thời gian hoặc tốn kém hơn dự kiến; (ix) rủi ro liên quan đến giá trị thị trường của cổ phiếu phổ thông GNL sẽ được phát hành trong các giao dịch được đề xuất; (x) tác động bất lợi tiềm ẩn của đại dịch COVID-19 toàn cầu đang diễn ra, bao gồm các hành động nhằm kiểm soát hoặc điều trị COVID-19, đối với Công ty, các người thuê của Công ty và nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu, (x) rủi ro một hoặc nhiều bên của Thỏa thuận Sáp nhập REIT không thự