Ngày 3-3, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan tập trung xử lý triệt để, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, bảo đảm yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Cùng với đó, hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98 về quản lý trang thiết bị y tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2023. Ảnh: Nhật Bắc

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng bên cạnh các kết quả tích cực về kinh tế – xã hội trong 2 tháng đầu năm 2023, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế chưa được khắc phục triệt để. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn cao. Thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục khó khăn, cần được tháo gỡ nhanh.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động triển khai các công việc. Chủ động giải quyết các khó khăn của người dân, doanh nghiệp, các vướng mắc về pháp lý, tinh thần là đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải có kết quả cụ thể; chủ động, kịp thời ứng phó, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh, những vấn đề mới.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, tổ chức thực hiện để giảm mặt bằng lãi suất, tăng khả năng tiếp cận vốn, tăng trưởng tín dụng hướng vào các động lực tăng trưởng (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu) và các lĩnh vực ưu tiên đã xác định. Nghiên cứu, điều hành lãi suất hợp lý, hiệu quả, phù hợp với kiểm soát lạm phát. Thực hiện cắt giảm lãi suất thực chất.

Liên quan đến thị trường bất động sản, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, theo tinh thần tất cả các chủ thể đều phải có trách nhiệm, không ai đổ lỗi cho ai, không một mình ai làm được. Ngoài ra, thúc đẩy chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở công nhân, nhà ở xã hội.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 65 về trái phiếu doanh nghiệp để trình Chính phủ ban hành, giải quyết được khó khăn cho doanh nghiệp. Bộ Công Thương được yêu cầu sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy hoạch điện VIII, sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu.

Đối với số dư 2,8 ngàn tỉ đồng sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương trình phương án xử lý.

Đồng thời, theo dõi sát, có giải pháp bảo đảm kết nối cung cầu lao động, phát triển thị trường lao động an toàn, lành mạnh, hiệu quả, hội nhập; hỗ trợ người lao động mất việc, giảm giờ làm…

Tại phiên họp, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an sớm hoàn thiện, trình dự thảo sửa đổi Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, các quy định, thủ tục tạo thuận lợi cho phục hồi du lịch và tháo gỡ vướng mắc về giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Cũng liên quan đến hoạt động du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, tiếp tục thúc đẩy đàm phán để mở cửa các thị trường du lịch mới và mở cửa lại thị trường khách du lịch Trung Quốc.


Minh Chiến