Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

TIME Đang Tìm Kiếm Những Công Ty Công Nghệ Xanh Hàng Đầu Của Mỹ

Các mô đun quang điện trên một trang trại năng lượng mặt trời

Năm nay, lần đầu tiên, TIME sẽ ra mắt bảng xếp hạng các Công ty Công nghệ Xanh hàng đầu nước Mỹ, hợp tác với Statista, một nhà cung cấp dữ liệu và xếp hạng thị trường và người tiêu dùng quốc tế. Danh sách mới này sẽ công nhận những công ty sáng tạo, ảnh hưởng và thành công nhất có mục tiêu giảm tác động của con người lên môi trường.

Bởi vì nhiều công ty trong lĩnh vực này còn trẻ, TIME và Statista đang chấp nhận đơn đăng ký là một phần của giai đoạn nghiên cứu. Một đơn đăng ký sẽ đảm bảo việc xem xét cho danh sách, nhưng không đảm bảo một vị trí trên danh sách, cũng không giới hạn danh sách cuối cùng chỉ với những đơn đăng ký.

Để đăng ký, hãy nhấp vào đây.

Thông tin chi tiết: https://www.statista.com/page/top-greentech-companies-us. Những người chiến thắng sẽ được công bố trên TIME.com và trong một ấn phẩm in của tạp chí vào tháng 2/3 năm 2024.