Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hữu Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Hữu Quế và ông Dương Mah Tiệp đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026

Trước đó, ngày 3-1, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) để thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

​Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), gồm ông Nguyễn Hữu Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai.

Kết quả, ông Nguyễn Hữu Quế và ông Dương Mah Tiệp đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu lần lượt là 66/70 (đạt tỷ lệ 94,3%) và 67/70 (đạt tỷ lệ 95,7%).


B.Trân