Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Tội phạm bạo lực giảm xuống mức trước đại dịch: Báo cáo của FBI

ST. LOUIS — Tội phạm bạo lực trên toàn nước Mỹ giảm trong năm ngoái — giảm xuống gần như mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát — nhưng tội phạm tài sản tăng đáng kể, theo dữ liệu trong báo cáo tội phạm hàng năm của FBI công bố hôm Thứ Hai.

Báo cáo đi kèm với dấu sao: Một số cơ quan thực thi pháp luật không cung cấp dữ liệu. Nhưng sự thay đổi phương pháp thu thập trong việc biên soạn số liệu năm 2022 đã giúp, và FBI cho biết dữ liệu mới đại diện cho 83,3% tất cả các cơ quan bao phủ 93,5% dân số. Ngược lại, số liệu năm ngoái chỉ từ 62,7% cơ quan, đại diện cho 64,8% người Mỹ.

Tội phạm bạo lực giảm 1,7%, và điều đó bao gồm giảm 6,1% số vụ giết người và giết người không cố ý. Hiếp dâm giảm 5,4% và tấn công gây thương tích giảm 1,1%, nhưng cướp tài sản tăng 1,3%. Tội phạm bạo lực cũng giảm nhẹ trong năm 2021, một sự thay đổi lớn từ năm 2020, khi tỷ lệ giết người ở Mỹ tăng 29% trong đại dịch gây ra sự gián đoạn lớn và làm đảo lộn hệ thống hỗ trợ.

Tỷ lệ tội phạm bạo lực là 380,7 trên 100.000 người, hơi tốt hơn năm 2019 — năm trước khi đại dịch ập đến Mỹ, khi tỷ lệ là 380,8 trên 100.000 người.

Richard Rosenfeld, giáo sư danh dự ngành tư pháp hình sự tại Đại học Missouri-St. Louis, cho rằng sự giảm bạo lực chủ yếu có thể quy cho thực tế là “căng thẳng và áp lực” liên quan đến đại dịch đã giảm bớt.

“Nói chung, những gì chúng ta thấy chỉ là trở lại gần với bình thường sau những thay đổi lớn liên quan đến đại dịch,” Rosenfeld nói.

Mặc dù bạo lực giảm, tội phạm tài sản tăng 7,1%, với trộm cắp xe cơ giới tăng nhiều nhất là 10,9%. FBI cho biết cướp xe tăng 8,1% so với năm 2021, và phần lớn các vụ cướp xe liên quan đến kẻ tấn công có vũ khí. Một phần tư số vụ cướp xe gây thương tích cho nạn nhân.

Rachael Eisenberg, giám đốc quản lý quyền và công lý cho Trung tâm Tiến bộ Mỹ tại Washington, D.C., cho rằng mặc dù báo cáo FBI xem xét dữ liệu năm 2022, số liệu gần đây cho thấy sự giảm bạo lực sẽ tiếp tục trong năm nay.

Thực tế, kết quả của FBI phù hợp với báo cáo được công bố vào tháng Bảy bởi tổ chức tư vấn không thiên vị Hội đồng Tư pháp Hình sự. Báo cáo sử dụng dữ liệu từ 37 thành phố cho thấy số vụ giết người giảm 9,4% trong nửa đầu năm 2023 so với nửa đầu năm 2022, nhưng trộm cắp xe tăng đến 33,5%.

Báo cáo năm ngoái của FBI đi kèm với những điều kiện lớn vì gần hai phần năm tất cả các cơ quan thực thi pháp luật không tham gia, bao gồm các thành phố lớn như New York, Los Angeles và Miami. Điều đó đi sau một cuộc cải tổ lớn trong hệ thống báo cáo.

Đối với báo cáo năm nay, FBI sử dụng dữ liệu tự nguyện thu thập từ các cơ quan sử dụng Hệ thống Báo cáo Dựa trên Sự kiện Quốc gia mới hơn, nhưng cũng bao gồm dữ liệu từ các cơ quan vẫn sử dụng hệ thống cũ, được gọi là Hệ thống Báo cáo Tóm tắt. Điều đó đã đóng góp một phần vào sự tăng lớn về số lượng cơ quan tham gia.

Việc cải tổ cuối cùng sẽ biến dữ liệu tội phạm hiện đại và chi tiết hơn, các quan chức liên bang cho biết, nhưng việc chuyển đổi có thể phức tạp đối với các sở cảnh sát. Trong khi sự tăng trưởng năm 2022 một phần do bao gồm dữ liệu từ Hệ thống Báo cáo Tóm tắt, FBI lưu ý rằng thêm 1.499 cơ quan đã gửi dữ liệu thông qua NIBRS.

Báo cáo năm nay cho thấy trong khi số nạn nhân bị chết do bạo lực sử dụng súng giảm 6,6%, ước tính số nạn nhân là người vị thành niên tăng 11,8%. Những người ủng hộ an toàn súng lên án việc nới lỏng luật súng, đặc biệt là ở các bang có khuynh hướng bảo thủ ở Mỹ.

Các cuộc tấn công vào cán bộ thực thi pháp luật tăng 1,8% so với năm 2021. Ước tính 31.400 trong số 102.100 cuộc tấn công dẫn đến thương tích trong năm 2022, tăng 1,7% so với năm trước.

Tội phạm bạo lực nói chung vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục của thập niên 1990.

Mặc dù tác động trực tiếp đã giảm, Rosenfeld cho rằng đại dịch vẫn có thể gây ra tội phạm gián tiếp. Đại dịch khiến nhiều công ty cho phép nhân viên làm việc từ xa một phần hoặc toàn bộ thời gian. Đường phố vắng vẻ khiến tội phạm dễ xảy ra hơn.