Vừa có báo cáo lên UBND TP HCM kết quả thực hiện Đề án 01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai, Sở Nội vụ cho biết thành phố gặp khó khăn trong thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Cụ thể, từ năm 2018 đến nay, TP HCM chưa có trường hợp sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được thu hút theo Nghị định 140/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Khu vực công khó thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

(Trong ảnh: Cán bộ, công chức quận 3 giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; Ảnh: Hoàng Triều)

Phân tích nguyên nhân, Sở Nội vụ nhìn nhận đối tượng thu hút theo Nghị định 140 là những trường hợp có trình độ, kết quả học tập rất xuất sắc và số lượng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thu hút là rất ít. 

Vì vậy, việc phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn được các trường hợp này đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực, đồng thời tỉ lệ được thu hút không cao.

Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có nhiều cơ hội nhận học bổng để nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài nên thường ưu tiên học tập, chưa quan tâm đến việc làm và làm việc cho các cơ quan Nhà nước.

Đồng thời đây cũng là đối tượng được các tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực công tìm kiếm và mời gọi về làm việc với mức thu nhập hấp dẫn và cơ hội thăng tiến. Do đó, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố rất khó phát hiện, tuyển chọn và giữ chân đội ngũ này. 

  • TP HCM thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công

Một lý do khác theo Sở Nội vụ là các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố chưa có nhu cầu thu hút đối tượng này vì e ngại đầu vào hạn chế; sợ phát sinh tình trạng so bì thu nhập giữa đối tượng này với cán bộ, công chức, viên chức hiện hữu. 

Để có thể thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trong thời gian tới, hiện Sở Nội bị đang triển khai cho các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2023. Dự kiến trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch vào tháng 6-2023 và thực hiện quy trình tuyền chọn vào quý III-2023.

Tính đến ngày 31-12-2022, TP HCM có 13.293 cán bộ, công chức. Trong đó có 5.902 can bộ, công chức nữ, chiếm tỉ lệ 44,4%. Cán bộ, công chức làm việc tại các sở – ngành là 5.291 người; tại quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn là 8.904 người.

Số lượng cán bộ, công chức có độ tuổi từ 30 trở xuống là 1.671 người, chiếm 12,5%; từ 31- 40 tuổi là 6.475 người, chiếm hơn 48,7%; từ 41-50 tuổi là 3.957 người, chiếm gần 30%; từ 51- 60 tuổi là 416 người, chiếm hơn 3%. Số lượng trên 60 tuổi là 11 người, chiếm 0,08%.


PHAN ANH