Đó là một trong những tồn tại, khó khăn trong năm học 2021-2022 vừa qua, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM.

Theo Sở GD-ĐT TP, tinh thần tự giác và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, của ngành giáo dục ở một số trung tâm ngoại ngữ, tin học chưa tốt. Một số trung tâm chưa quan tâm đến nâng cấp cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sử dụng lao động người nước ngoài, công tác phòng cháy chữa cháy, nội dung quảng cáo chưa đúng theo giấy phép được cấp. Công tác thông tin liên lạc, cập nhật báo cáo chuyên môn… ở một số trung tâm chưa thực hiện nghiêm túc.

Nguyên nhân là các biện pháp chế tài chưa kịp thời và đủ mạnh để chấn chỉnh những sai phạm của các trung tâm ngoại ngữ, tin học khi vi phạm; địa bàn rộng nên nhiều khi chưa kịp thời nắm bắt các sai phạm của các trung tâm.

Cũng theo báo cáo, hiện nay còn tồn tại tình trạng công tác phối hợp giữa trung tâm GDTX, trung tâm GDNN – GDTX với các sở, ban ngành, tổ chức và cá nhân để tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn còn hạn chế.

Nhiều cán bộ quản lý còn tập trung nhiều vào công tác sự vụ; chưa đi sâu vào công tác chuyên môn để nâng cao chất lượng đào tạo; một số trung tâm có nhiều điểm dạy nhỏ, lẻ, xa trụ sở chính, ảnh hưởng đến công tác quản lý việc dạy và học của giáo viên và học viên. Tỷ lệ học viên nghỉ học, bỏ học vẫn còn cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả và hiệu suất đào tạo.

Trong khi đó, công tác giảng dạy kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn còn nhiều lúng túng vì đang chờ Bộ GD-ĐT ban hành thông tư quy định cụ thể các nội dung liên quan đến công tác này.

Bên cạnh đó, trong năm học vừa qua, nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị có cùng nội dung gửi đến nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, do đó việc thông tin, báo cáo trả lời của Thanh tra Sở còn chưa kịp thời.

“Do thay đổi nhân sự, một số thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT, Hiệu trưởng các trường TP HCM công lập và ngoài công lập, Hiệu trưởng các trường thuộc Phòng GD-ĐT chưa kịp thời quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo nên còn nhiều trường hợp gửi đơn khiếu nại vượt cấp, gửi đơn tố cáo không đúng thẩm quyền giải quyết”- báo cáo nêu rõ.


Đặng Trinh