Các phiên phỏng vấn được thực hiện theo đúng quy định của FIBAA

Theo đó, 5 chương trình đào tạo trình độ đại học bao gồm: Quản trị kinh doanh, marketing, kinh doanh thương mại, bất động sản và kế toán đạt dấu chất lượng FIBAA có giá trị từ ngày 30-11-2022 đến ngày 29-11-2028. Đặc biệt, trường đã đạt 34/36 tiêu chí đánh giá cấp cơ sở giáo dục với tỷ lệ 94,4%.

Tính tới tháng 12-2022, Trường ĐH Kinh tế TP HCM đã có 9 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn châu Âu do FIBAA công nhận.

FIBAA là một tổ chức kiểm định hoạt động rộng khắp trên thế giới và sử dụng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế Châu Âu và được thừa nhận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Dự kiến trong lộ trình kiểm định giai đoạn 2023 – 2025, Trường ĐH Kinh tế TP HCM sẽ kiểm định mỗi năm trung bình từ 6 đến 7 chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA.


Huy Lân