Chiều 6-9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị biểu dương 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI (giai đoạn 2017 – 2022) và Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Trung uơng Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu

Theo bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Trung uơng Hội Nông dân Việt Nam, Hội nghị biểu dương dự kiến được tổ chức vào ngày 13-9 tại Hà Nội, nhằm đánh giá tình hình thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua, đồng thời biểu dương nông dân điển hình tiêu biểu, xuất sắc với ý chí quyết tâm không cam chịu đói nghèo, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, có hoài bão, khát vọng làm giàu chính đáng.

Đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, tạo thêm động lực thúc đẩy hiệu quả hơn phong trào nòng cốt của Hội trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2046; Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam.

Theo đánh giá của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trong 5 năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước với nhiều biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đề ra nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục đạt được nhiều kết quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu. Phong trào góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của sản xuất nông nghiệp, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII với chủ đề: “Người nông dân chuyên nghiệp” dự kiến tổ chức vào sáng 12-9 tại Hà Nội với sự tham gia của khoảng 500 đại biểu, trong đó có 300 nông dân tiêu biểu nhất trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022.

Diễn đàn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, giao báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên, là dịp để tập hợp các ý kiến của nông dân giỏi các cấp về các vấn đề trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn hiện nay, đặc biệt là nội dung xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, xây dựng người nông dân chuyên nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.


Văn Duẩn