35 bức ảnh hiếm về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu ra mắt công chúng


Xuân Huy – Quốc Thắng