VIDEO: An tâm vui lễ khi có Tổ công tác 363


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ