VIDEO: Hàng loạt cây xanh bật gốc sau mưa lớn


Thực hiện: Huế Xuân – Xuân Huy