VIDEO: Cái kết cho kẻ trộm 44 nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ