VIDEO: Cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á hầu tòa lần 4


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ