VIDEO: Học sinh bị tạm giữ phương tiện vì lái xe trên 50cm3


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ