VIDEO: Nhiều mô hình độc đáo tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo 2022


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ