VIDEO: Ông Trần Phương Bình lãnh 20 năm tù.


Thực hiện: HUẾ XUÂN – MỸ UYÊN