Nhiều hoạt động hè sôi nổi diễn ra tại Đường sách TP HCM


Xuân Huy – Quốc Thắng