Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Xuân Nguyên vì nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng

Xuân Nguyên vì nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượngTriết lý kinh doanh “Vì sức khỏe nhân loại và nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng” là động lực để Công ty CP Tập đoàn Xuân Nguyên nỗ lực theo đuổi sứ mệnh “Phải dành sản phẩm tốt nhất phục vụ cho người Việt”, góp phần nâng cao sức khỏe và sự phát triển của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam