Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Đội Công binh “mũ nồi xanh” xây nhiều công trình nhân đạo tặng Trường cấp 3 Abyei

Thông tin từ Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Abyei (UNISFA) cho biết tới dự và chỉ đạo Lễ bàn giao có Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr, Quyền Chỉ huy trưởng kiêm Tư lệnh Quân sự phái bộ UNISFA, cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Phái bộ. […]