Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Những điểm mới về rút BHXH một lần năm 2023

1. Quy định mới về trường hợp mắc bệnh được hưởng BHXH một lần Có hiệu lực từ ngày 15/02/2023, Thông tư 18/2022/TT-BYT đã sửa hướng dẫn về các trường hợp mắc bệnh được hưởng BHXH một lần so với quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT. Cụ thể, người lao động mắc các bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh […]