Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Gần 500.000 tỉ đồng cho hạ tầng giao thông

Gần 500.000 tỉ đồng cho hạ tầng giao thông

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy, ngay từ đầu năm 2022, bộ đã tập trung nguồn lực, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, kịp thời trình, phê duyệt chủ trương đầu tư 54 dự án nhóm A, B, C. Lần đầu tiên […]