Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Mỹ: Xuất hiện đảng mới thách thức lưỡng đảng Dân chủ – Cộng hòa

Đảng mới, được đặt tên Forward (tạm dịch: Tiến bộ), sẽ được đồng chủ tịch bởi cựu ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Andrew Yang và bà Christine Todd Whitman, cựu thống đốc Cộng hòa của New Jersey. Họ hy vọng đảng Forward sẽ là một lựa chọn thay thế khả thi đối […]