Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Những quyết sách nâng tầm giáo dục TP HCM

Với đặc thù là một đô thị phát triển ở nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), TP HCM đã có những quyết sách kịp thời, nhân văn, mang tầm chiến lược, đưa GD-ĐT lên tầm cao mới. Hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường Tại kỳ họp […]