Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Nhiều “sếp” doanh nghiệp tự xếp loại ở mức cao nhưng bị thành phố “đánh tụt”

Nhiều “sếp” doanh nghiệp tự xếp loại ở mức cao nhưng bị thành phố “đánh tụt”

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, vừa ký văn bản công bố việc đánh giá, xếp loại người quản lý doanh nghiệp thuộc UBND TP Hà Nội năm 2020. Quyết định nêu cụ thể mức đánh giá lãnh đạo của 22 đơn vị, doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn […]