Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Được hưởng BHXH một lần

Được hưởng BHXH một lần

NGUYỄN THỊ BÉ (quận 12, TP HCM) hỏi: “Mẹ tôi 54 tuổi, đã đóng BHXH được 23 năm và có kết quả giám định sức khỏe bị suy giảm 82% sức lao động. Nay mẹ tôi muốn hưởng chế độ BHXH 1 lần có được không?”. Ông TRẦN VĂN TRIỀU, Giám đốc Trung tâm Tư […]

Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt SCB

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, để ổn định hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định kiểm soát đặc biệt ngân hàng này.  Việc NHNN kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định […]