Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thanh tra Thanh Hóa nói gì về phản hồi của Sở KH-ĐT liên quan giao 11.500 m2 đất “sạch” cho FLC?

Liên quan tới việc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Thanh Hóa có phản hồi, đề nghị xem xét, rà soát, điều chỉnh lại một số nội dung trong Kết luận thanh tra 1710/KLTTTH ngày 26-7 trong việc giao 11.566,8 m2 đất “sạch” không qua đấu giá cho Tập đoàn FLC, phóng viên […]