Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Cảnh sát biển triển khai đợt cao điểm phòng chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp

Ngày 12-10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai tháng cao điểm tăng cường lực lượng phương tiện phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Toàn cảnh hội nghị do Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh […]

Tăng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Xây dựng nghị định thay thế Nghị định 164/2016/NĐ-CP Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với khoáng sản theo quy định tại Nghị định 164/2016/NĐ-CP đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm BVMT của tổ chức, cá nhân khai thác […]