Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Công đoàn Giáo dục Khánh Hòa tổng kết hoạt động năm học 2021-2022

Sáng 31-8, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa (TP Nha Trang – Khánh Hòa), Công đoàn ngành (CĐN) Giáo dục tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hiện tại CĐN Giáo dục Khánh Hòa […]