Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Triển lãm nghệ thuật đặc biệt “Ego – Người” ở Bảo tàng Hà Nội

Chiều 15-11, tại Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội đã giới thiệu không gian nghệ thuật sáng tạo và giới thiệu triển lãm “Ego – Người”. Đây là hoạt động trong Tuần lễ thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022. Triển lãm “Ego – Người” của họa sĩ Ngô Xuân Bính không chỉ trưng […]

Đừng hoài đổ lỗi

Mấy năm gần đây, các tiệm sách ưa bày những cuốn dạy con kiểu Nhật, kiểu Do Thái, kiểu Mỹ… Các sách ấy viết: Một trong những việc quan trọng đầu tiên cha mẹ cần dạy con trẻ là khả năng độc lập và thói quen tự chịu trách nhiệm. Từ cách nghĩ mà ra […]