Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Để khách vui lòng khi đến, vừa lòng khi đi

Để khách vui lòng khi đến, vừa lòng khi đi

Cao điểm này bắt đầu từ ngày 6-1 đến 5-2 (tức từ 15 tháng chạp năm Nhâm Dần đến 15 tháng giêng năm Quý Mão). Dự kiến mỗi ngày có khoảng 820 chuyến bay đi và đến với lượng khách khoảng 130.000 lượt người (trong đó khách nội địa 90.000 lượt và khách quốc tế […]