Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Bộ GD-ĐT hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn bậc THPT

Bộ GD-ĐT vừa ban hành công văn số 68/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn về việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT. Bộ GD-ĐT vừa có hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn Theo Bộ GD-ĐT, việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần […]

Gian nan tuyển dụng giáo viên (*): Hàng loạt giải pháp cấp bách

Khẩn trương tuyển dụng số biên chế trước đây . Phóng viên: Cả nước hiện thiếu 107.000 giáo viên (GV) ở tất cả địa phương, các cấp học. Thiếu GV ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có […]