Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Gian nan tuyển dụng giáo viên (*): Hàng loạt giải pháp cấp bách

Khẩn trương tuyển dụng số biên chế trước đây . Phóng viên: Cả nước hiện thiếu 107.000 giáo viên (GV) ở tất cả địa phương, các cấp học. Thiếu GV ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có […]

Hàng trăm món ngon hội tụ tại lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2022

Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2022 diễn ra từ 16 giờ – 22 giờ mỗi ngày từ ngày 25 đến 28-8, giới thiệu, quảng bá văn hóa ẩm thực, làng nghề truyền thống, các loại hình văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam; tạo không gian để người dân, […]