Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Những điểm mới về rút BHXH một lần năm 2023

1. Quy định mới về trường hợp mắc bệnh được hưởng BHXH một lần Có hiệu lực từ ngày 15/02/2023, Thông tư 18/2022/TT-BYT đã sửa hướng dẫn về các trường hợp mắc bệnh được hưởng BHXH một lần so với quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT. Cụ thể, người lao động mắc các bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh […]

Thủ tục nhận BHXH một lần năm 2023 người lao động cần biết

1. Trình tự giải quyết nhận BHXH một lần Bước 1. Lập, nộp hồ sơ NLĐ lập hồ sơ theo quy định và nộp cho cơ quan BHXH nơi cư trú. Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định. Bước 3. Nhận kết quả NLĐ nhận kết quả giải quyết, gồm: Quyết định về […]

Dì Cát

Tôi là một nhà văn không mấy tiếng tăm, ngôn ngữ định lượng, người ta kêu là “nhà văn nhỏ”, mặc dù tuổi cũng bộn rồi. Viết văn, với tôi là một công việc nghiêm túc, nhưng chẳng bao giờ là một nghề đàng hoàng, đơn giản vì nó không đủ sống. Để đủ trang […]