Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Dịch COVID-19 hôm nay: Số mắc giảm sâu

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 4-2 đến 16 giờ ngày 5-2, cả nước ghi nhận 7 ca mắc, giảm so với ngày trước đó. Đây là cũng ngày có số ca mắc thấp nhất trong gần 2 tuần qua. Kể từ đầu dịch đến […]