Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Pax Thiên trở thành nghệ sĩ

Theo trang thông tin giải trí Page Six đăng ngày 17-1, Pax Thiên đang theo đuổi lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật gọi chung là “art game”. Các tác phẩm nghệ thuật của anh được mô tả theo trường phái trừu tượng, tạo ra bởi quy trình kỹ thuật số và nhiều phương tiện hoặc […]

CƠ HỘI NÀO CHO LAO ĐỘNG MẤT VIỆC, THIẾU VIỆC? (*): Chính sách chưa đi vào cuộc sống

Trong 12 chính sách thực hiện theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, trong đó hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ với mức độ triển khai thấp nhất. Điều kiện, tiêu […]